บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในนามบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด

It's Always Rewards Time

ข่าวสาร

ประกาศการโอนย้ายธุรกิจบัตรเครดิตและคำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้าโอนย้าย

  • ออล-เวย์ส แจ้งโอนธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ซิตี้แบงก์เสร็จสมบูรณ์ | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • แจ้งการโอนธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.สาขากรุงเทพมหานคร และบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาการให้บริการบัตรเครดิต ดาวน์โหลดเอกสาร PDF
  • Transfer of Credit Card Business to Citibank, N.A. Bangkok Branch and Notice of Assignment under Credit Card Service Agreement
    Download PDF File
  • คำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้าโอนย้าย (FAQs) | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่สุดของความประทับใจในการจ่าย

  • ผ่อนชำระขั้นต่ำเพียง 10%
  • เบิกเงินสดฉุกเฉินได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตรเครดิต
  • เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตมาทยอยจ่ายสบายๆ เป็นรายเดือน
  • ให้ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 50 วัน